Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2014

19:25
4330 1c81 390

luteylumi:

This speaks to me on an emotional level.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakoloryzacja koloryzacja

September 24 2014

morean
23:46
Pozwolę Ci odejść. Jeśli zostaniesz.
— Gayle Forman - If I Stay
morean
23:41
7105 5b3d 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
morean
23:39
4087 8f07 390
Reposted fromoesuu123 oesuu123 viavictory victory

September 22 2014

morean
15:42
Prague. Dusk.
Reposted fromfischi fischi viaKahlua Kahlua
morean
15:42
Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę.
— Paulo Coelho
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaKahlua Kahlua

September 19 2014

morean
16:59
7995 a25b 390
EPIC!
morean
16:51
7579 db5e 390
Reposted byelentarieSaper300

September 14 2014

17:31
9978 91b8 390

tumult:

愛宕神社入口。 Entrance to Atago Shrine.

2013-2-15

17:26
1502 d685 390

so-personal:

everything personal♡

September 04 2014

morean
14:04
1916 80bc 390
Thomas Jefferson
Reposted bymortifiedvictimiv-vinotsocoolfreudianslip

July 19 2014

morean
09:32
morean
09:32
morean
09:29
8673 dd70 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viakoloryzacja koloryzacja

July 18 2014

00:30
6677 a9d2 390
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia
morean
00:26
Poczekam, aż bezpiecznie zaśniesz. Nie zasnę jeśli nie będę wiedział, że jesteś bezpieczna. 
— Marcin.
Reposted fromdashuri dashuri
00:25
6202 e6f3
Reposted frominspired inspired
morean
00:23

"Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!"

— Kornel Makuszyński
Reposted fromlillaamyy lillaamyy

July 17 2014

morean
22:45
4375 bf24 390
fot. Visit Norway

SIMPLY MAGICAL.
Reposted bysunakoAmeba
morean
22:36
4063 ce41 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl