Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

morean
13:31
0002 82a3 390
Reposted byelewineaelewinea
morean
13:23
Play fullscreen
Taylor jak zawsze bezbłędny lirycznie.
morean
13:20
0046 096c 390
Reposted fromsucznik sucznik viakoloryzacja koloryzacja
morean
13:14
3565 5695 390
Reposted fromroyals royals viatoniewszystko toniewszystko
morean
13:07
Zawierzyć Bogu. Nie dać się poniżać. Nie pozwolić sobą rządzić. Nie dać sobą pomiatać. Nie pozwolić się obrażać. Przestać myśleć wyłącznie o innych. Zacząć robić coś dla siebie. Obrać sobie cele i zacząć je realizować. Rozwijać się i doskonalić.

Od zaraz.

Kolejność jest przypadkowa, a wszystkie punkty równie ważne.
Reposted byerrortryagain errortryagain

June 03 2015

22:47
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
morean
20:20
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaheks heks

January 28 2015

morean
12:19
6002 2a8b 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1

January 25 2015

20:24
7420 76b2 390

ylfra:

Fjærland, Norway - the Norwegian booktown (bokbyen)

20:11
7835 8202 390

Flooded ruins at Angkor

Reposted fromimahyperlover imahyperlover vialevi levi
morean
20:09

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamoncheri moncheri

January 22 2015

morean
22:14
[...] oszalałem na twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— William Wharton
Reposted fromtimetolove timetolove viaKama Kama

December 25 2014

morean
19:39
Play fullscreen
"Miłość, to najpiękniejsze sacrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski są chwilowo mniejsze niż koszty, sacrum nie zmieni lekki podmuch wiatru, to źródło, którego nikt nie może zatruć."

December 24 2014

morean
18:02
9124 9f53 390

December 19 2014

morean
17:32
8273 8e58 390
Reposted byblonditysiek14manuleinstriker

December 08 2014

morean
13:36
1694 bc9c 390
The Fault in Our Stars

October 01 2014

morean
14:41
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabudas budas
morean
14:38
3294 ab5f 390
Reposted fromFinrod Finrod viadotmariusz dotmariusz
14:35
8816 de10 390
Reposted frombwana bwana viazorax zorax

September 27 2014

19:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl